gb dk il it nl si arabic

STAGES - Strutural Transformation to Achieve Gender Equality in Science

Skärp sinnena och fokusera i några minuter...

fördomsfri? fördomsfull?

Fortsätt

Upplysning: Denna studie genomförs som en del av FP7 STAGES projektet. Din identitet som deltagare är konfidentiell. Inga personliga data kommer att samlas in. Endast grupperade data kommer att användas och ingen enskild kan identifieras i rapporter eller tidskriftsartiklar. I enlighet med gängse praxis, kommer dina uppgifter sparas i 10 år, under vilken tid bara projektets forskare kommer att ha tillgång till dem. Alla lagrade data kommer att skyddas av lösenord i projektet.